Políticas e información legal
El Titular us informa sobre la vostra Política de Privadesa respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser demanats durant la navegació, en comprar un producte o en contractar un servei a través del Lloc Web: www.laformtageriagirona.cat, www.laformatgeriagirona.com, www.laformatgeriagirona.es es.

En aquest sentit, el Titular garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD) . Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L'ús del lloc web implica l'acceptació d'aquesta Política de Privadesa així com les condicions incloses a l'Avís Legal.


Identitat del Responsable

Responsable: La Formatgeria Girona
NIF: 
41672307X
Domicili: Plaça Calvet i Rubalcaba, 15, Mercat del Lleó, p-203, 17002 Girona (Espanya)
Correu electrònic: laformatgeriagirona@gmail.com
Telèfon de contacte: 640 02 88 12
Lloc Web:
www.laformtageriagirona.cat, www.laformatgeriagirona.com, www.laformatgeriagirona.es es.
Principis aplicats al tractament de dades
En el tractament de les vostres dades personals, el Titular aplicarà els següents principis que s'ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades (RGPD):

Principi de licitud, lleialtat i transparència: El Titular sempre requerirà el consentiment per al tractament de les dades personals que pot ser per a un o diversos fins específics sobre els quals el Titular informarà l'Usuari prèviament amb absoluta transparència.
Principi de minimització de dades: El Titular sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per a la finalitat o fins que les sol·licita.
Principi de limitació del termini de conservació: El Titular mantindrà les dades personals demanades durant el temps estrictament necessari per a la fi o fins del tractament. El titular informarà l'usuari del termini de conservació corresponent segons la finalitat.
En el cas de subscripcions, el titular revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.
Principi d'integritat i confidencialitat: Les dades personals demanades seran tractades de manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat estigui garantida.
El Titular pren les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.


Obtenció de dades personals

Per navegar pel lloc web no cal que faciliti cap dada personal.

Els casos en què vostè sí que proporciona les seves dades personals són els següents:

En contactar a través dels formularis de contacte o enviar un correu electrònic.
En comprar un producte o contractar un servei.
En inscriure's a un formulari de subscripció o un butlletí.


Drets

El Titular us informa que sobre les vostres dades personals teniu dret a:

Sol·licitar l'accés a les dades emmagatzemades.
Sol·licitar una rectificació o la cancel·lació.
Sol·licitar la limitació del tractament.
Oposar-se al tractament.
No podeu exercitar el dret a la portabilitat de les dades.

L'exercici d'aquests drets és personal i per tant ha de ser exercit directament per l'interessat, sol·licitant-ho directament al Titular, cosa que significa que qualsevol client, subscriptor o col·laborador que hagi facilitat les dades en algun moment, pot adreçar-se al Titular i demanar informació sobre les dades que té emmagatzemades i com les ha obtingut, sol·licitar-ne la rectificació, oposar-se al tractament, limitar-ne l'ús o sol·licitar la cancel·lació d'aquestes dades als fitxers del Titular.

Per exercitar els vostres drets heu d'enviar la vostra petició juntament amb una fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o equivalent a l'adreça de correu electrònic: laformatgeriagirona@gmail.com

Lexercici daquests drets no inclou cap dada que el Titular estigui obligat a conservar amb fins administratius, legals o de seguretat.

Teniu dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.


Finalitat del tractament de dades personals

Quan us connecteu al Lloc Web per enviar un correu al Titular, se subscriu al vostre butlletí o contracta un producte o un servei facilitant informació de caràcter personal de la qual el responsable és el Titular. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la vostra adreça IP, nom i cognoms, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. En facilitar aquesta informació, doneu el vostre consentiment perquè la vostra informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per — IONOS — només com es descriu a les pàgines:

- Avís Legal


- Política de Privadesa
Les dades personals i la finalitat del tractament per part del Titular són diferents segons el sistema de captura d'informació:

- Formularis de contacte: El Titular sol·licita dades personals entre les que poden estar: nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça de lloc web amb la finalitat de respondre les consultes dels Usuaris, oferir informació i demostracions dels productes i serveis del Titular, inclosos pressupostos.
Per exemple, el Titular utilitza aquestes dades per donar resposta a missatges, dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que poden tenir els Usuaris relatives a la informació inclosa al lloc web, els productes i els serveis que es presten a través del lloc web, el tractament de les dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos al Lloc Web, així com qualsevol altra consulta que l'Usuari pugui tenir i que no estigui subjecta a les condicions del lloc web o de les condicions de contractació.

- Formularis de contractació de productes o serveis: El Titular sol·licita dades personals entre les quals poden estar: nom i cognoms, document d'identitat (nombre d'identificació fiscal, número d'identificació d'estranger, passaport o permís de residència), adreça de correu electrònic, adreça postal, número de telèfon i dades de pagament (mètodes de pagament o dades bancàries) amb la finalitat de mantenir una relació comercial amb l'Usuari, fer l'enviament de les comandes, prestar els serveis contractats i per realitzar la facturació i el cobrament de els productes o serveis contractats.

- Formularis de subscripció a continguts: El Titular sol·licita les dades personals següents: nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça d'un lloc web per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials. 

Hi ha altres finalitats per les quals el Titular tracta dades personals:

- Per garantir el compliment de les condicions recollides a la pàgina d'Avís Legal i de la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algorismes que ajudin el Lloc Web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

- Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquest Lloc Web.

- Per analitzar la navegació dels usuaris. El Titular recull altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant l'ús de cookies que es descarreguen a l'ordinador de l'Usuari quan navega pel Lloc Web les característiques i finalitat del qual estan detallades a la pàgina de Política de Cookies.

- Per gestionar les xarxes socials. El Titular té presència a les xarxes socials. Si es fa seguidor a les xarxes socials del Titular el tractament de les dades personals es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privadesa i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que sigui procedent en cada cas i que ha acceptat prèviament.
Podeu consultar les polítiques de privadesa de les principals xarxes socials en aquests enllaços:


​Facebook

Instagram

El Titular tractarà les vostres dades personals amb la finalitat d'administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informar-vos de les vostres activitats, productes o serveis, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

En cap cas el Titular no utilitzarà els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.


Seguretat de les dades personals

Per protegir les seves dades personals, el Titular pren totes les precaucions raonables i segueix les millors pràctiques de la indústria per evitar-ne la pèrdua, mal ús, accés indegut, divulgació, alteració o destrucció.

El lloc web està allotjat a: WIX. La seguretat de les dades està garantida, ja que prenen totes les mesures de seguretat necessàries per fer-ho. Podeu consultar la vostra política de privadesa per obtenir més informació.

El Titular informa a l'Usuari que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, llevat que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest darrer cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan el Titular disposi del consentiment exprés de lUsuari.

Tot i això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment a l'Usuari informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els estàndards de seguretat més estrictes.


Contingut d'altres llocs web

Les pàgines d'aquest lloc web poden incloure contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat d'altres web es comporta exactament de la mateixa manera que si haguéssiu visitat l'altra web.

Aquests llocs web poden recopilar dades sobre vostè, utilitzar cookies, incrustar un codi de seguiment addicional de tercers i supervisar la seva interacció usant aquest codi.


Política de Cookies

Perquè aquest lloc web funcioni correctament heu d'utilitzar cookies, que és una informació que s'emmagatzema al vostre navegador web.

Podeu consultar tota la informació relativa a la política de recollida i tractament de les cookies a la pàgina de Política de Cookies.


Legitimació per al tractament de dades

La base legal per al tractament de les vostres dades és:

- El consentiment de linteressat.


- Execució del contracte o laplicació de mesures precontractuals amb linteressat, a fi de proporcionar-li un producte o servei adquirit al Titular.

- Per complir les obligacions legals.


Categories de dades personals

Les categories de dades personals que tracta el Titular són:

- Dades identificatives.


- No es tracten categories de dades especialment protegides.

Conservació de dades personals

- Les dades personals proporcionades al Titular es conservaran fins que sol·licite la supressió.

Navegació Web

En navegar pel Lloc Web es poden recollir dades no identificatives, que poden incloure, l'adreça IP, geolocalització, un registre de com s'utilitzen els serveis i llocs, hàbits de navegació i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar-vos.

El lloc web utilitza els serveis d'anàlisi de tercers següents:


Google Analytics.

El Titular utilitza la informació obtinguda per obtenir dades estadístiques, analitzar tendències, administrar el lloc, estudiar patrons de navegació i per recopilar informació demogràfica.

El Titular no es fa responsable del tractament de les dades personals que facin les pàgines web a què pugui accedir a través dels diferents enllaços que conté el Lloc Web.

Exactitud i veracitat de les dades personals
Vostè es compromet que les dades facilitades al Titular siguin correctes, completes, exactes i vigents, així com a mantenir-les degudament actualitzades.

Com a Usuari del Lloc Web és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades remeses al Lloc Web exonerant el Titular de qualsevol responsabilitat al respecte.


Acceptació i consentiment

Com a Usuari del Lloc Web declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, accepta i consent el tractament dels mateixos per part del Titular en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privadesa.

Per contactar amb el Titular, subscriure's a un butlletí o fer comentaris en aquest lloc web ha d'acceptar aquesta Política de Privadesa.


Canvis a la Política de Privadesa

El Titular es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.

Aquestes polítiques estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.
Política de privadesa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, La Formatgeria Girona. (d'ara endavant «L'EMPRESA») us informa que les dades personals facilitades per vostè a través d'aquest lloc web seran incorporades a un fitxer automatitzat el responsable del qual i titular és L'EMPRESA.

La finalitat de les dades obtingudes al formulari és possibilitar, a requeriment de l'usuari, l'enviament d'informació a través de l'adreça de correu electrònic facilitada per l'usuari, així com notificacions relatives a assumptes d'interès.

En qualsevol dels casos anteriorment descrits, amb l'emplenament d'aquests formularis o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a L'EMPRESA, l'usuari presta el consentiment exprés al tractament de les dades de caràcter personal ia rebre comunicacions comercials dels serveis i de l'activitat de L'EMPRESA, a més de notificacions relatives a assumptes d'interès per al sector, acceptant expressament i inequívocament que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats que s'han descrit al paràgraf anterior, a societats participades per L'EMPRESA o altres amb què es perfeccionin acords de col·laboració.

En aquesta web es demanen les dades estrictament necessàries per a la prestació dels serveis requerits. En cap cas L'EMPRESA utilitzarà les dades personals dels Usuaris per a fins diferents de les anteriorment esmentades.

De la mateixa manera us comuniquem que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al fitxer mitjançant l'enviament per correu ordinari de la vostra sol·licitud per escrit a l'adreça següent: La Formatgeria Girona, Plaça Calvet i Rubalcaba, 15, Mercat del Lleó, p-203, 17002 Girona (Espanya). Aquesta sol·licitud haurà de contenir les dades següents: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport, i petició concreta de la sol·licitud. En cas de representació, cal provar-la mitjançant document fefaent.


Publicitat

L'EMPRESA es compromet a no fer publicitat enganyosa. A aquests efectes no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la web y xarxes socials produïts com a conseqüència d'un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. L'EMPRESA es compromet, en conseqüència, a corregir aquests errors tan aviat com en tingui coneixement.

Propietat Intel-lectual

L'EMPRESA és propietari dels drets d'explotació de la marca La Formatgeria Girona. Tot el contingut del lloc web www.laformtageriagironacat, www.laformatgeriagirona.com, www.laformatgeriagirona.es, així com el disseny del mateix, logos, composició i els Drets de Propietat Industrial dels productes i serveis de L'EMPRESA pertanyen a L'EMPRESA, a excepció dels que pertanyin a altres persones o entitats, i no poden ser utilitzats totalment o parcialment sense haver obtingut prèviament el consentiment per escrit del propietari.

LSSI

L'EMPRESA, en compliment de l'art. 10 de la llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, us facilita les següents dades que permeten la seva identificació com a titular del lloc www.laformtageriagirona.cat, www.laformatgeriagirona.com, www.laformatgeriagirona.es està domiciliada al Plaça Calvet i Rubalcaba, 15, Mercat del Lleó, p-203, 17002 Girona (Espanya) , és titular del CIF Nº 41672307X.

Per a qualsevol altra informació que necessiteu podeu contactar amb L'EMPRESA a través del telèfon 650342758 oa través de correu electrònic a laformatgeriagirona@gmail.com


ORIGEN DE LES COMANDES

Hi ha dues fórmules per realitzar les comandes que es facin a través del web www.laformtageriagirona.cat, www.laformatgeriagirona.com, www.laformatgeriagirona.es :

1.- Mitjançant la nostra botiga virtual.

2.-A la nostra botiga i amb recollida a la mateixa.


TRANSACCIONS

Els preus que figuren a la pàgina inclouen l'IVA i vénen en tot moment expressats en moneda €.

FORMES DE PAGAMENT

Les formes de pagament que es poden utilitzar en la compra de qualsevol producte o servei a www.laformtageriagirona.cat, www.laformatgeriagirona.com, www.laformatgeriagirona.es són:

Targeta de crèdit, Visa, MasterCard o 4B-MasterCard (immediat).
Transferència ( els productes en expedició són enviats quan la transferència ha estat confirmada)
Bizum

Les dades requerides per al pagament per targeta són:

Tipus de targeta
Número de la targeta
Data de caducitat
Nom i cognoms del titular tal com figuren a la targeta.
L'enviament de la informació es pot fer a través de dues vies:

A través del pagament segur per internet mitjançant la nostra pàgina web, garantit pel servidor segur.
Mitjançant un enviament per correu electrònic (en el cas de transferència) a laformatgeriagirona@gmail.com o per whatsapp al 640 02 88 12.


CONSULTA ESTAT COMANDA

A través de l'àrea personal de client o ens podeu trucar al telèfon 640 02 88 12, o bé contactar per e-mail ilaformtageriagirona@gmail.com

MOMENT EN QUÈ ES CARREGA L'IMPORT

Per a pagament amb targeta de crèdit l'import es carrega en el moment de fer la comanda. Si hi hagués qualsevol incidència es pot tècnicament fer una devolució.

MOMENT EN QUÈ LA COMPRA ES CONSIDERA TANCADA

Quan la comanda és recollida per l'empresa de transport.

ANUL·LACIÓ DE COMANDES SENSE CÀRREC: DURADA DEL PERÍODE DE REVOCACIÓ

Les comandes surten de dilluns a divendres a les 14 h per a totes les destinacions nacionals. Qualsevol comanda que no hagi sortit pot ser anul·lada sense càrrec comunicant-ho abans de les 12h del dia de la tramesa. Posteriorment a les 12 hores, no podrà ser cancel·lada i serà considerada comanda vàlida i llesta per a l'expedició.

TARIFES D'ENVIAMENT I EMPRESES DE TRANSPORT

Península 48 hores (Aproximadament):

Menys de 60,00 €: 9,95 € + IVA/enviament refrigerat.
Més de 60,01 €: Enviament refrigerat gratuït.

Tots els nostres enviaments es realitzen amb empreses especialitzades a temperatura controlada per garantir els productes des de la sortida del nostre magatzem fins a l'arribada i el lliurament al client.


LLIURAMENT DE LA COMANDA

Lliurament normal de dilluns a divendres, entre 9h del matí a 20h de la tarda.
Dissabtes, diumenges i festius no es fan repartiments.
Lliurament en 48 hores a la Península, un cop completada la comanda, podent patir retards per volum de l'empresa de transport.
Totes les comandes rebudes els divendres posteriors a les 15:00 h, seran enviades a partir del dilluns següent a la recepció de la comanda


RECOMANACIONS PER REBRE EL PRODUCTE

És important fer una previsió perquè la persona que recepciona la comanda es trobi a casa en horari habitual.

També podeu indicar el lloc de treball per a la recepció de l'enviament. Tots els formatges vénen perfectament envasats a través d'empresa de transport en fred, garantint la conservació.

Els lliuraments solen fer-se al matí a les grans ciutats, encara que no és possible seleccionar una franja horària.

Fem un seguiment de tots els enviaments, per la qual cosa si no es rep la comanda per no trobar-se cap persona al domicili ens posarem en contacte amb el transportista i amb el client per solucionar-ho com més aviat millor.


GARANTIA

La Formatgeria Girona garanteix que els formatges estan en perfecte estat en sortir de les nostres botigues o magatzem central. Tots els productes comercialitzats tenen la seva traçabilitat, dates de caducitat i lots del fabricant. Tots els productes es troben tant a botigues com a magatzem central, perfectament refrigerats i emparats.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DE DRETS DE REEMBORSAMENT I SUBSTITUCIÓ

El client només pot fer una reclamació en els supòsits següents:

- Si la caixa ha estat seriosament danyada d'una manera que afecti la qualitat dels formatges (en aquest cas ho ha de comunicar al transportista de forma immediata i fer-ho constar a l'albarà de lliurament)
- Si els productes rebuts no corresponen amb la comanda realitzada.
- Si els formatges es troben en mal estat al moment de la recepció. La Formatgeria Girona treballa només amb formatges artesans que tenen absència de colorants i conservants, per la qual cosa en alguns casos certes referències poden produir floridura benigne que no pot ser considerat «producte en mal estat». Aquesta floridura benigne forma part del procés natural de curació del formatge i en cap moment no és perjudicial per a la salut.
- Qualsevol dels supòsits anteriorment descrits, han de ser comunicats de forma urgent a laformtageriagirona@gmail.com. Un cop comprovada la irregularitat, el client tindrà dret a una devolució del 100% de l'import.
La Formatgeria Girona no es fa responsable de possibles reclamacions si aquestes no s'han cursat el mateix dia de la recepció de la comanda, temps legal que La Formatgeria Girona, té per reclamar la incidència a l'empresa de transport .
1.OBJECTE

Aquestes Condicions Generals (d'ara endavant les «Condicions Generals») tenen per objecte regular les condicions d'ús i utilització del portal d'Internet www.laformtageriagirona.cat, www.laformatgeriagirona.com, www.laformatgeriagirona.es i de la qual és titular La Formatgeria Girona i l'objecte social de la qual és la venda de productes làctics a través de la seva botigua.

L'esmentada pàgina web ha estat elaborada, amb l'objectiu de donar a conèixer i permetre l'accés a la informació continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals així com permetre i possibilitar l'accés a altres pàgines amb què el Portal tingui relacions comercials, professionals o de qualsevol altra índole.

La mera utilització del portal, atribueix a qui en faci ús, la condició d'Usuari ( d'ara endavant «Usuari»), qui declara conèixer i acceptar sense cap reserva ni excepció, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest document es exposen. A través del Portal 
www.laformtageriagirona.cat, www.laformatgeriagirona.com, www.laformatgeriagirona.es es facilitarà a tots els Usuaris Registrats, la possibilitat d'accedir als continguts, serveis i altra informació concernent a fi social de la present entitat. Les presents condicions generals constitueixen íntegrament allò convingut entre les parts pel que fa a les transaccions on line de compravenda entreLa Formatgeria Girona i els seus clients.

2. POLÍTICA LLIURAMENT DE MERCADERIA

És important fer una previsió perquè la persona que recepciona la comanda es trobi a casa en horari habitual.

També podeu indicar el lloc de treball per a la recepció de l'enviament.

Els lliuraments solen fer-se al matí a les grans ciutats, encara que no és possible seleccionar una franja horària.

Fem un seguiment de tots els enviaments, per la qual cosa si no es rep la comanda per no trobar-se cap persona al domicili ens posarem en contacte amb el transportista i amb el client per solucionar-ho com més aviat millor.


3. GARANTIA

LCDQ garanteix que els formatges estan en perfecte estat en sortir de les nostra botiga. Tots els productes comercialitzats tenen la seva traçabilitat, dates de caducitat i lots del fabricant. Tots els productes es troben tant a botigues com a magatzem central, perfectament refrigerats i emparats per un registre sanitari d'acord amb la legislació de seguretat alimentària actual. Davant de qualsevol irregularitat en els productes que s'han de recollir a la botigua, serà la responsable de l'òptima conservació del producte, així com de qualsevol canvi o devolució dels productes subministrats.

4. PAGAMENT SEGUR

Les dades personals i les dades de targeta de crèdit són transmeses encriptades amb el protocol de seguretat SSL, per la qual cosa no hi ha riscos per al comprador. Addicionalment, les dades de la targeta MAI queden gravades al nostre servidor, es transmeten encriptades directament a l'entitat bancàriar que aprova o desaprova l'operació, sense conèixer nosaltres les dades de targeta en cap moment.

5. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Veure la política sobre privadesa de la informació de www.laformtageriagirona.cat, www.laformatgeriagirona.com, www.laformatgeriagirona.es.

5.1. INFORMACIÓ DE NAVEGACIÓ

Aquesta informació s'obté de manera automàtica sense intervenció personal de l'usuari i no està associada a informació personal, i La Formatgeria Girona no té la possibilitat de tractar personalitzadament la informació de navegació i no utilitzant en l'actualitat cookies. Així mateix, en accedir a algun anunci present a les nostres pàgines prement sobre aquest, l'anunciant pot emprar les seves pròpies cookies, sobre les quals La Formatgeria Girona, no té cap competència i responsabilitat, per la qual cosa l'usuari s'ha de prevenir accedint a la política de privadesa dels anunciants.

6. DRETS I OBLIGACIONS DE L'USUARI

A través de l'adreça on està emplaçada la botiga, qualsevol usuari podrà accedir gratuïtament a la informació continguda a la pàgina web esmentada. Les condicions d'accés al Portal estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l'Usuari, prohibint-se expressament i taxativament qualsevol tipus d'actuació que pogués anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers. El Portal no exigeix ​​la subscripció prèvia per a la simple navegació, accés o utilització del servei en qüestió.

6.1 CONTINGUT I ACTUACIONS DE L'USUARI

Igualment l'Usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar el propi Portal així com no introduir, ni difondre els anomenats «virus informàtics» que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del Portal. El compromís adquirit s'ha de regir sobre la utilització continguts de conformitat amb allò que disposa la llei, moral i ordre públic; no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de La Formatgeria Girona. Referent a això, La Formatgeria Girona, s'exonera de qualsevol tipus de fallada o virus informàtic introduït per tercers.

La Formatgeria Girona, es compromet a complir tots els requisits disposats en relació amb els drets de propietat intel·lectual, industrial i altres anàlegs.


6.2. CONTINGUT DEL PORTAL

El Portal té com a objectiu prioritari proporcionar un servei dinformació i distribució de productes i serveis.

Aquesta Base de Dades propietat de La Formatgeria Girona conté tota la informació necessària que el client pogués necessitar així com una actualització constant dels preus, descripció completa etc…

La Formatgeria Girona s'exonera dels continguts, la informació, les opinions o els comentaris difosos a través del seu portal ni respondrà de l'ús que l'Usuari faci d'aquesta informació.


7. DRETS I OBLIGACIONS DE La Formatgeria Girona

La Formatgeria Girona respondrà única i exclusivament dels serveis que presti per ella mateixa i dels continguts directament originats pel propi Portal i identificat amb el corresponent copyright.

La Formatgeria Girona. es compromet a l'adopció dels mitjans i mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i la privadesa en les comunicacions. No respondrà quan adoptades les mesures de seguretat pertinents, aquestes siguin vulnerades per agents externs.

La Formatgeria Girona no serà responsable ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tingui el seu origen a l'Usuari o terceres persones o entitats i que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin , exhibeixin o venguin aquesta informació al Portal titularitat de La Formatgeria Girona

La Formatgeria Girona. no assegura la disponibilitat i continuïtat permanent del Portal degut a interrupcions, errors etc. així com tampoc respondrà dels danys i perjudicis que pugui causar als Usuaris pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguin dipositar al Portal o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats al sistema informàtic.

El Portal posa a disposició dels Usuaris certes eines com ara botons, banners, links o enllaços que permetin a l'Usuari accedir a altres llocs relacionats amb l'objecte social del Portal o altres de diferents. La instal·lació d'aquestes eines tenen com a finalitat última proporcionar i facilitar la navegació a l'Usuari, i no és responsable La Formatgeria Girona dels llocs als quals accedeixi l'Usuari a través de la seva pàgina, pel que pugui afectar el Dret a l'Honor. Per tot això, serà l'usuari qui sota la seva pròpia responsabilitat accedirà a través d'aquests hipervincles.


8. PROPRIETAT INTEL·LECTUAL

Industrial. Aquest contingut no podrà ser usat, duplicat, distribuït, venut, explotat o qualsevol altra forma amb propòsit comercial o no, sense el previ i preceptiu consentiment i per escrit el titular La Formatgeria Girona. Igualment La Formatgeria Girona serà responsable respecte de les marques, logos i altres signes distintius que s'incorporin a qualsevol part del Portal i que siguin propietat deLa Formatgeria Girona, així com titular de tots els drets de Propietat Intel·lectual o Industrial o com a llicenciatari dels mateixos. Tots els continguts i parts integrants de la pàgina www.laformtageriagirona.cat, www.laformatgeriagirona.com, www.laformatgeriagirona.es han estat inclosos conforme als principis de la bona fe, amb informació procedent totalment o parcialment de fonts externes a la mateixa entitat no es responsabilitza de cap manera de la inexactitud o no actualització dels continguts oferts. Per contra, tots aquells continguts procedents de fonts internes estaran degudament identificats amb el seu copyright. L'entitat es reserva el dret o la facultat d'efectuar qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat de previ avís. Tots els continguts inclosos a la pàgina procedents de fonts internes que portin el seu signe identificatiu de copyright, són responsabilitat única i exclusivament de La Formatgeria Girona.

9. PROTECCIÓ DE DADES

Veure la política de protecció de dades de www.laformtageriagirona.cat, www.laformatgeriagirona.com, www.laformatgeriagirona.es.

10. COMPROMISOS

La Formatgeria Girona. es compromet a:

Verificar la recepció correcta dels enviaments per part dels compradors.

Contestar les reclamacions realitzades en un termini inferior a 24 hores en dies laborables i les consultes en un termini inferior a 72 hores en dies laborables, i comunicar-ne la possible demora en cas de produir-se retards, emplaçant el client a un nou termini de resposta estimat.

Mantenir un sistema o formularis senzills per a la resolució de problemes o queixes, accessibles per Internet o mitjançant correu electrònic.

No fer publicitat enganyosa, tota la nostra informació comercial serà rigorosa, veraç i contrastada en la mesura de les nostres possibilitats i mitjans per obtenir-la.

No remetre informacions comercials sense identificar-les com a tals.


11. LLEI APLICABLE I JURISDICCIONS

Aquestes Condicions Generals se subjecten i regeixen per les lleis d'Espanya. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia seran competents els jutjats i tribunals ordinaris de la ciutat dAlacant, lloc on radica la botiga.

L'Usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions Generals en tota la seva extensió.

Per a qualsevol altra informació que necessiteu podeu contactar amb L'EMPRESA a través del e-mail laformatgeriagirona@gmail.com.